pattana kitiarsa

หนังสือใหม่: สู่วิถีอีสานใหม่ โดย ดร.พัฒนา กิติอาษา

สำนักพิมพ์วิภาษา แจ้งข่าวหนังสือ สู่วิถึอีสานใหม่ (Isan Becoming: Agrarian Change and the Sense of Mobile Community in Northeastern Thailand) จัดพิมพ์จำนวนจำกัดเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เขียน: ดร.พัฒนา กิติอาษา กำหนดเสร็จสมบูรณ์ประมาณสัปดาห์ที่สามของเดือนสิงหาคม

พัฒนาในสายตาของฉัน

รัตนา โตสกุล: “ดูเหมือนว่า ตลอดชีวิต อู๋ไม่เคยหยุดนิ่งกับการทำงานทางวิชาการ และงานกิจกรรมทางสังคมที่ยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ของตนเองในทางวิชาการและทางสังคมไปพร้อมๆ กันด้วย”

อาลัยนักมานุษยวิทยาไทยในต่างแดน

อนุสรณ์ อุณโณ: “พี่พัฒนาเป็นตัวอย่างของนักมานุษยวิทยาที่มีทั้งความมุ่งมั่นในทางทฤษฎี ความอนาทรต่อคนทุกข์ยาก และความเคารพในความเห็นของผู้อื่นที่ให้ผมได้เรียนรู้ไม่จบสิ้น…”

จดหมายถึงบรรณาธิการ

วิภาส ปรัชญาภรณ์: “ในฐานะของคนทำหนังสือ ผมชื่นชมและนับถืออาจารย์พัฒนาในการทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ บุคลิกของอาจารย์ที่สุภาพ ถ่อมเนื้อถ่อมตัว เป็นมิตร หัวเราะง่าย และไม่เรื่องมาก อาจตรงกันข้ามกับการทำหน้าที่บรรณาธิการที่อาจารย์ละเอียดอ่อนกับคุณภาพทางวิชาการ …มีความเด็ดขาดและความรับผิดชอบในฐานะบรรณาธิการ”

“Why can’t it be me?” (ทำไมจะถึงคราผมบ้างไม่ได้ล่ะ)

ยุกติ มุกดาวิจิตร: “ข่าวการเสียชีวิตของอาจารย์พัฒนา กิติอาษาเมื่อเช้าตรู่วานนี้ (10 มกราคม 2556) …. นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของแวดวงสังคมศาสตร์ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

Copyright © 2017. All rights reserved.