สมาชิก || membership

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม
Siamese Association of Sociologists and Anthropologists (SASA)

 

ประเภทสมาชิก

  1. สมาชิกรายปี (นักเรียน-นักศึกษา) ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท และค่าบำรุงสมาคมฯ รายปี ปีละ 200 บาท (รวมทั้งสิ้น 300 บาท)
  2. สมาชิกรายปี ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 200 บาท และค่าบำรุงสมาคมฯรายปี ปีละ 200 บาท (รวมทั้งสิ้น 400 บาท)
  3. สมาชิกตลอดชีพ ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 200 บาท และค่าบำรุงสมาคมฯ 5,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 5,200 บาท)

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัคร [link]
  2. โอนเงินค่าลงทะเบียน และ ค่าบำรุงสมาคมฯ มาตามรายละเอียดด้านล่าง
  3. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมลหรือกล่องข้อความเฟซบุ๊กของสมาคมฯ
  4. เมื่อสมาคมฯ ได้รับค่าลงทะเบียนและค่าสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว จะส่งอีเมลเพื่อรับรองสถานะสมาชิกให้กับผู้สมัครโดยตรงต่อไป

รายละเอียดการโอนเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมฯ

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน
ชื่อบัญชี สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม
เลขที่บัญชี 026-0-21463-9

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางอีเมลหรือกล่องข้อความเฟซบุ๊กของสมาคมฯ

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.