ติดต่อเรา || contact us

ที่ทำการ

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (SASA)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 1 อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

เว็บไซต์ || facebook || อีเมล์

Copyright © 2017. All rights reserved.